Wiktoria Chybowska
ANALITYK BIZNESOWY

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje, specjalność: Innowacje w Przedsiębiorstwie na wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Studentka studiów magisterskich na kierunku Ekonomia, specjalność: Analityk Biznesu.

Współautorka wycen przedsiębiorstw, wycen znaków towarowych, analiz rynkowych oraz badań kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych. Uczestniczyła w tworzeniu kalkulacji kredytowych oraz opinii tworzonych na potrzeby postępowań sądowych i skarbowych.

Interesuje się wyceną przedsiębiorstw, oceną efektywności inwestycji i analityką gospodarczą.