Praktyk z ponad 14 letnim doświadczeniem specjalizujący się w wycenie przedsiębiorstw, inwestycjach i analizie strategicznej. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zarządzający i uczestnik kilkudziesięciu projektów konsultingowych z zakresu: wyceny przedsiębiorstw, analizy strategicznej, analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji, finansowego due diligence, a także projektów z zakresu przekształceń kapitałowych, emisji instrumentów finansowych, pozyskiwania kapitału od inwestorów branżowych i finansowych, w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Autor licznych opinii oraz recenzji z zakresu poprawności metodycznej raportów z wycen przedsiębiorstw.

Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, organizacji i zarządzania przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Współzarządzający koinwestycyjnym funduszem VC Pomerangels ASI S.A. Członek Komitetu Doradczego Funduszu

Funduszy Jeremie 2 Województwa Zachodniopomorskiego. Menedżer i menedżer zarządzający w firmach konsultingowych Finacial Management Services oraz Zarzecki i Wspólnicy. Wpisany na listę niezależnych ekspertów gospodarczych NCBR i KPRM. W przeszłości Główny Menedżer Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego „Pomeranus II”, Zarządzający Funduszem Seed Capital POMERANUS SEED przy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Ekspert TTsupport Sp. z o.o., który dokonał wyceny kilkunastu technologii na potrzeby ich komercjalizacji.

Uczestniczył w ponad 50 projektach z zakresu wyceny aktywów dotyczących różnych sektorów gospodarki (m.in.: przemysł stalowy, przemysł stoczniowy, sektor energetyczny, przemysł papierniczy, TSL, sektor medyczny, sektor nieruchomości, ICT, sektor finansowy, usługi prawnicze oraz usługi komunalne); współautor ekspertyz sporządzanych na potrzeby sporów regulacyjnych dotyczących nadużywania pozycji dominującej (czołowy w Polsce związek sportowy); wieloletnie doświadczenie w zakresie szacowania szkód gospodarczych na potrzeby postępowań sądowych i pozasądowych.