MODELE WSPÓŁPRACY

FIXED

szczegółowo określamy zakres całej usługi we współpracy z klientem i rozliczamy pracę po jej zakończeniu

AGILE 

dzielimy dany projekt lub proces na wiele etapów; po zakończeniu każdego etapu prezentujemy efekty prac, a klient podejmuje decyzję o kontynuacji lub zaniechaniu projektu oraz o kierunkach dalszych działań

MONTHLY

pełnimy rolę “zewnętrznego dyrektora finansowego”, ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym

PER HOUR

rozliczamy prace według stałej stawki godzinowej