MANAGEMENT CONSULTING

Nasza oferta obejmuje również klasyczne usługi management consulting
w następujących obszarach:

wycena

przedsiębiorstwa jako całości

zorganizowanej części przedsiębiorstwa

akcji i udziałów w spółkach kapitałowych

majątku spółek cywilnych

aktywów niematerialnych 

utraconych korzyści

wsparcie w transakcjach kapitałowych

due dilligence ekonomiczno-finansowe

pozyskiwanie inwestorów strategicznych i finansowych

obsługa transakcji kapitałowych

wycena przedsiębiorstw, akcji
i udziałów

wsparcie w rozwoju biznesu

biznesplany

strategie rozwoju

planowanie i wdrażanie ekspansji na nowe rynki

pozyskiwanie kapitału dłużnego

ocena efektywności inwestycji

wsparcie w optymalizacji procesów biznesowych

optymalizacja modelu biznesu

optymalizacja struktury organizacyjnej

optymalizacja stanowiska pracy

optymalizacja planowania finansowego i budżetowania kapitałowego

restrukturyzacje

systemy controllingowe
i wspomagające zarządzanie

wsparcie w ekspansji na rynkach międzynarodowych

analizy rynków zagranicznych

tworzenie strategii eksportowych

tłumaczenia specjalistyczne z zakresu ekonomii i finansów