Przemysław Piechota
PARTNER

12 lat doświadczenia w management consultingu w obszarze finansów korporacyjnych (m.in. wycena przedsiębiorstw na potrzeby fuzji i przejęć, ocena efektywności inwestycji, tworzenie i wsparcie we wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw i planów restrukturyzacji, opracowywanie planów rozwoju eksportu, tworzenie biznesplanów, pozyskiwanie i negocjacje z inwestorami i dostarczycielami kapitału dłużnego, emisja akcji na NewConnect, wsparcie w sporach korporacyjnych w zakresie szacowania utraconych korzyści, due diligence finansowe, optymalizacja systemów controllingowych i tworzenie narzędzi do optymalizacji budżetów inwestycyjnych).

Pracował na rzecz podmiotów z kilkunastu branż, od start-upów po grupy kapitałowe o rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld PLN.

Kierował zespołami ekspertów odpowiedzialnymi m.in. za opracowanie narzędzi i procedur korporacyjnych na potrzeby optymalizacji wieloletniej strategii inwestycyjnej o wartości kilku mld PLN, stworzenia biznesplanu na potrzeby dofinansowania grupy kapitałowej kwotą 1,2 mld PLN (zakończone sukcesem), wyceny grupy kapitałowej z sektora przemysłowego składającej się z ponad 40 podmiotów (2-krotnie). Wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Wiceprezes Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp; były Wiceprezes Zarządu i Partner w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o.; magister nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: bankowość inwestycyjna.

Biegła znajomość języków angielskiego, włoskiego i francuskiego, podstawowy niemiecki i rosyjski.