dr Michał Grudziński
PARTNER

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu m.in. wyceny przedsiębiorstw, finansowania działalności gospodarczej i efektywności rynków kapitałowych. Realizował projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym: „Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym” oraz „Standardy wyceny przedsiębiorstw”.

W latach 2008-2009 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, jako współautor sporządzał raporty dotyczące polskiego rynku kapitałowego. W latach 2009 – 2010 uczestniczył w opracowaniu planów restrukturyzacji publicznych zakładów zdrowotnych w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Od 2011 roku jest ekspertem Komisji Oceniających Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dziedzinie analizy ekonomiczno-finansowej, bankowości.

Od 2012 roku jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie z zakresu analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. Jest autorem ponad 100 opinii sporządzonych na zlecenie sądów, prokuratur i organów administracji skarbowej.

Posiada 10 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych. Jest współautorem „Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego. Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw” Był wykładowcą kursu i autorem egzaminu z zakresu wyceny aktywów niematerialnych organizowanych przez Izbę Rzeczoznawców Majątkowych w Bułgarii (Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria). Współzałożyciel Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.