FMS Sp. z o.o.

ADRES SIEDZIBY
ul. Królowej Korony Polskiej 24/204
70-486 Szczecin

NIP 8542405157
KRS 0000510098

Bank mBank S.A.
IBAN PL 57 1140 2004 0000 3502 8019 5911 (w PLN)
Nr VAT PL 854-240-51-57